Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania stron, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Zajęcia dodatkoweProponujemy dzieciom bogaty program dydaktyczny, rozszerzony o zajęcia dodatkowe:

Język angielski (codziennie)

Głównym celem nauki języka angielskiego jest zapoznanie się dziecka z obcymi słowami oraz zrozumienie ich, a także zachęta do dalszego pogłębiania wiedzy językowej. Nauka odbywa się w sposób naturalny, oparty na bezpośrednim kojarzeniu przedmiotów, zjawisk i czynności z usłyszanym słowem. Na zajęciach dzieci biorą udział w zabawach, słuchają płyt, uczą się piosenek, rymowanek i wierszyków. Każda lekcja to nowa porcja słówek i zwrotów.

Rytmika

Rytmika ma istotny wpływ na rozwój muzykalności, poczucia rytmu i wrażliwości. Jest metodą wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego. Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką jak ruch, śpiew, improwizacja wprowadza dziecko w świat muzyki, wyzwala dziecięcą emocję i wyobraźnię. W zakresie wychowania estetycznego i ogólnego rytmika uwrażliwia na piękno w muzyce, ruchu i otaczającym świecie. Współdziałała z programem wychowania w przedszkolu w kształtowaniu pozytywnych cech osobowości i pożądanych postaw społecznych oraz przygotowaniu dziecka do szkoły.

Bajkoterapia

Bajkoterapia jest rodzajem terapii przy użyciu bajek. Uczy, jak radzić sobie w trudnych chwilach z uczuciami. Wiele dzieci ma trudności w mówieniu o swoich problemach (poczucie winy, wstyd). Bajki terapeutyczne umożliwiają dziecku bezpieczną konfrontację z problemem. Uniwersalna rola bajek polega na wyzwalaniu emocji, a przede wszystkim na obniżaniu poziomu lęku u dzieci. W odróżnieniu od zwykłych bajek i baśni, w bajkach terapeutycznych magia nie rozwiązuje problemów. Bohater opowiadania podejmuje trud i korzystając jedynie z pomocy lub porad przyjaciół odnosi sukces, radzi sobie z własnymi problemami. Ta różnica przekłada się na sytuacje realne, gdy dziecko nie oczekuje „magicznego wyjścia”, ale rozumie, że to od niego zależy jak upora się z problemem.

Mały artysta

Rozwijanie zdolności manualnych dziecka poprzez kształt i barwę, kształtowanie zmysłu estetycznego dziecka oraz jego kreatywności i pomysłowości. Warsztaty plastyczne to czas, kiedy inspirujemy dziecko i rozbudzamy jego wyobraźnię poprzez stawianie przed nim zadań zróżnicowanych pod względem tematycznym i technicznym. W pracach wykonywanych przez dzieci, oprócz docenienia walorów plastycznych, chodzi o wyczulenie ich na piękno i różnorodność otaczającego nas świata. Wychowanie plastyczne pobudza i rozwija umiejętność wypowiadania swojego osobistego stosunku do rzeczywistości. Kształci aktywność myślową, pobudza wyobraźnię i wyzwala inicjatywę twórczą.

Klubik historyka

Zajęcia mające na celu zaproszenie dzieci do przygody z historią, tradycją, dziejami i bohaterami narodowymi. Pielęgnują pamięć historyczną i miłość do Ojczyzny. Zaszczepiają zalążki patriotyzmu, poczucie dumy ze swojego kraju.

Z przyrodą i ekologią na ty

Kształtowanie i rozwijanie w dzieciach umiejętności dostrzegania piękna przyrody, rozumienia zależności człowieka od przyrody, preferowania aktywnych form wypoczynku w bezpośrednim kontakcie i obserwacji przyrody, właściwego reagowania na zachowania niszczące nasze środowisko.

Tańce

Zajęcia taneczne kształtują poczucie rytmu, słuch muzyczny, rozwijają wyobraźnię przestrzenno-ruchową i koordynację, pomagają pozbyć się nadmiaru emocji a także budują wspólnotę i odpowiedzialność za swojego partnera czy grupę. Podczas spotkań, dzieci poprzez zabawę przy muzyce, uczą się płynności ruchów, doskonalą własne poczucie rytmu, poznają różne układy taneczne.

Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne rozwijają wyobraźnię dziecka, fantazję, wrażliwość estetyczną i emocjonalną. Dziecko poznaje i wykorzystuje własne możliwości artystyczne. Wzbogaca swój język, ćwiczy dykcję i właściwą intonację. Zajęcia rozwijają zainteresowania literackie, umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych, wykształcają poczucie własnej wartości, zaspokojenie potrzeby uznania. Dziecko staje się odbiorcą i odtwórcą sztuki teatralnej.

Kuchcikowo

Głównym celem zajęć jest rozwijanie dziecięcych talentów oraz zainteresowanie ich gotowaniem jako umiejętnością pożytecznie wykonywaną w życiu codziennym, która to umiejętność z czasem może przerodzić się w interesujące hobby. Dzieci poznają zasady higieny w kuchni i przy stole oraz bezpieczeństwa w posługiwaniu się urządzeniami i sprzętem kuchennym. Poznają nie tylko sztukę gotowania czy przyrządzania posiłków, ale i podstawy nakrywania stołów czy zachowania się przy nich. Dzieci wyszukują w książkach kulinarnych ciekawe przepisy, przygotowują potrawy regionalne i współczesne.

Zajęcia z logopedą

Kształtowanie właściwej mowy oraz usuwanie wad i zaburzeń wymowy. Wczesna terapia logopedyczna pozwala dziecku na szybką korektę wad wymowy. Przekłada się to na późniejszą, prawidłową naukę pisania i czytania bez błędów fonetycznych, lepszą samoocenę dziecka, gdyż około 6-go roku życia słyszy swoje wady wymowy (wie, że źle mówi fonetycznie). Długotrwałe wady wymowy mogą powodować u dziecka problemy z czytaniem i pisaniem w okresie wczesnoszkolnym, asymilacją się w grupie rówieśniczej oraz trudną korektę tych wad.

Spotkania z ciekawymi ludźmi

To cykl spotkań z przedstawicielami różnorakich zawodów, hobbystami, podróżnikami.

Konsultacje stomatologiczne

Podczas spotkań odbywać się będą badania stanu uzębienia dzieci, a rodzice otrzymają diagramy z oznaczonymi zębami, które należy skontrolować u stomatologa. Zaprezentowane zostaną metody dbania o higienę jamy ustnej oraz zapoznanie dzieci z technikami leczenia stosowanymi w gabinecie stomatologicznym. Każde spotkanie kończy się krótkimi warsztatami, podczas których dzieci doskonalą prawidłowe i dokładne mycie zębów.

Warsztaty z psychologiem

Spotkania psychologa z dziećmi, jak również warsztaty dla rodziców.

Obieżyświat

Zajęcia mające na celu zapoznanie uczniów z kulturą, obyczajami oraz kuchnią z różnych krajów świata.

Wycieczki

 

twittergallerycontact